Konijn & knaagdier

Wat is een konijn toch een leuk dier. Zeer verterend, zelfs als ze in het wild ergens op een veldje zitten, lekker zacht en best makkelijk om te houden. Wanneer je goed voor een konijn wil zorgen dat zijn er we een paar dingen die belangrijk zijn om te weten. Het konijn is en prooidier. Het kan dus heel eng zijn, voor het konijn, als je hem zomaar op pakt. Je moet het konijn dus leren om opgepakt te worden. Ook betekent dit dat het konijn zich graag goed verstopt. Het heeft dus schuilholletjes nodig. Een konijn is ook heel nieuwsgierig en speelt graag. Hiervoor zijn veel leuke speeltjes te vinden. Een ander ding dat heel belangrijk is, is dat een konijn zichzelf kan amuseren - het liefst met een ander konijn erbij - doordat het moeite moet doen om zijn eten te verzamelen. In het wild is een konijn ook best veel tijd kwijt met het verzamelen van zijn eten.

Als je een konijn alleen maar in een konijnenhok houdt, zelfs als is het hok vier keer zo groot als het konijn, dan is dat eigenlijk te klein en daarbij zijn eten in een bakje doet, dan krijgt het konijn te weinig lichaamsbeweging en dan zal het dier zich gaan vervelen.

Probleemgedrag

Eén van de meest voorkomende problemen bij konijnen en knaagdieren is agressie. Niet zelden wordt het dier om die reden verbannen of genegeerd. Het konijn - en dat geld ook voor de meeste knaagdieren - heeft de sociale interactie nodig, en moet leren om niet bang te zijn van mensen. Veel agressie komt voort uit die angst.
Een specifiek konijnenprobleem ontstaat bij het overlijden van het maatje van het konijn. iDe levenslust kan verdwijnen, en mocht er een nieuw maatje worden gezocht, dan klikt het niet altijd.
Heel wat konijnen en knaagdieren vervelen zich, gewoonweg omdat ze niet genoeg te doen hebben, ze kunnen dan apathisch worden of juist heel vervelend gedrag gaan vertonen.
Stacks Image 25
Stacks Image 35

Emoties en gedrag

Konijnen en knaagdieren hebben net als wij emoties. Heel wat onderzoek naar emoties wordt gedaan bij ratjes. Dit zijn niet alleen heel intelligente dieren, maar ze zijn ook sociaal en hun emoties komen in de basis overeen met menselijke emoties. Bekend onderzoek is het onderzoek van Panksepp naar het spel en het plezier van ratjes.
Ook de kleine huisdieren kunnen bang of gefrustreerd zijn. De meeste kleine dieren zijn prooidieren dat betekent dat ze een hoge mate van alertheid hebben en snel bang zijn. Een belangrijk onderdeel van het consult is het doorgronden van de emoties en de motivaties van je huisdier.
Waarom doet je konijn of knaagdier wat hij doet? Welke emoties spelen een rol?
In een consult gaan we op zoek naar de emoties en motivaties, zodat we je dier kunnen helpen om de persoonlijke behoeften die daardoor ontstaan te realiseren. Vaak betekent dat mogelijkheden om te schuilen en het verrijken van de leefomgeving zodat er meer leuke uitdagingen voor je dier zijn en normaal (natuurlijk) gedrag mogelijk is.

Resultaat gedragstherapie konijn / knaagdier

Wat levert onze samenwerking je op? Om te beginnen Inzicht in het gedrag. Dit helpt bij de oplossing en draagt bij aan een goed leven voor jou en je konijn / knaagdier. We zullen zoeken naar passende verrijking voor mentale uitdagingen en het tegengaan verveling.
Via de gedragstherapie kom je tot een hernieuwde en verbeterde relatie met je huisdier, waarbij het welzijn van je dier(en) wordt vergroot en je weet wat je van je dier mag en kunt verwachten. Vanzelfsprekend: handvatten om samen met stressvolle situaties om te gaan. En heel heel soms, en dat is geen makkelijke situatie: een goede nieuwe plek waar je huisdier beter tot zijn recht komt.

Consult in hoofdlijnen en wat kost het

In een telefonisch overleg stellen we vast wat de problematiek is en of een telefonisch consult of een fysiek consult nodig is. Mocht na het telefonisch consult toch blijken dat een uitgebreider consult nodig is, dan wordt het bedrag van het telefonisch consult in mindering gebracht op het uitgebreide consult. Contactmomenten in de leefomgeving van het konijn (afhankelijke van het probleem) tot 15 km enkele reis geen reiskosten.

Telefonisch consult € 30,= (bij twee konijnen of meerdere knaagdieren: € 45,=)
  • Summiere gedragsanalyse, voorlopige diagnose, compact rapport met tips en training.
Consult konijn € 90,=
  • Gedragsanalyse, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging
Risico analyse agressief gedrag konijn € 45,=
  • Situatie- en gedragsanalyse van de agressie, risicofactoren, omstandigheden, betrokken personen, conclusies en aanbevelingen. Exclusief advies en begeleiding gedragsverandering
Combinatie: consult en risico analyse € 120,=
Stacks Image 45
Wat heeft een konijn nodig?
Een konijn heeft een speelkameraadje, ruimte, uitdagingen en aandacht nodig.

Hiernaast kun je een brochure vinden, waarin je allerlei informatie kunt vinden over het konijn
Wat heeft een knaagdier nodig?
Het ene knaagdier verschilt nogal van het andere knaagdier, een hamster leeft graag alleen, een marmot niet. Verder hebben ze genoeg ruimte, uitdagingen en aandacht nodig.

Hiernaast kun je een brochure vinden, waarin je allerlei informatie kunt vinden over knaagdieren.
Verrijking van de leefomging
En in deze folder kun je allerlei ideeën en tips vinden om de leefomgeving van je konijn / knaagdier te verbeteren en te verrijken.
Wil je meer over het konijn weten, kijk dan ook eens op één van de volgende websites:
Stichting Konijnen Belangen
Konijnen.nl
gedragsadvies voor het konijn / knaagdier

Het lukt me niet om zonder cookies te werken, het zijn er zo min mogelijk en ze zijn anoniem.